Krapets (Крапец) - photos from Bulgarian seaside | Ezerets Shabla Lake & Tuzla |
Tuzla_View

Tuzla_View
Shabla Tuzla lake is separated from the sea with an 80 m. wide sand dunes. It represents a salty lake - lagoon, formed by the filtration of salty sea water through the dunes, which separate it from the sea. The average dept is 0.6 m, the average salt rate is 0,004.

Шабленската тузла (250 дка) се намира на около 6 км източно от гр. Шабла. Езерото е изцяло отделено от морето с широка около 80 м пясъчна коса. Представлява солено езеро – лагуна, формирано основно от просмукването на солени морски води под пясъчните дюни, които го отделят от морето. Средната му дълбочина е 0.6 м, средната му соленост е 0,004.


RSS | Powered by zenphoto