ICQ съобщение Времето в региона на КрапецВремето Карта Форум за Крапец и регионаФорум 
   English language  За село Крапец   Настаняване    Фотографии от региона    Птици
 

  Птиците в региона на Крапец      

Районът на Дуранкулашкото езеро, където се срещат много редки и застрашени от изчезване видове, е обявен за зона с национално значение, покриваща площ от 350 хектара. Над 70 вида гнездят в тази местност, а мигриращите и зимуващи видове са много повече. Езерото е разположено на основния път на миграция на прелетните птици Via Pontica. Тук е едно от няколкото места в Европа където може да бъде видяно Индийско шаварче (Acrocephalus_agricola), една типична за Азия птица. Сред останалите редки видове които гнездят около езерото са Голям гмурец (Podiceps_cristatus), Белоока потапница (Aythyа_nyroca), Дива сива гъска (Anser_anser), Ням лебед (Cygnus_olor), Червена чапла (Ardea_purpurea), Тръстиков блатар (Circus_aeruginosus), Ливаден блатар (Circus_cyaneus), Блатна лястовица (Glareola_pratincola), Турилик (Burhinus_oedicnemus), Вечерна ветрушка (Falco_vespertinus), Воден бик (Botaurus_stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus_minutus), Червен ангъч (Tadorna_ferruginea), Сокол Орко (Falco_subbuteo), Малък маслинов присмехулник (Hippolais_pallida), Градинска овесарка (Emberiza_hortulana), Гривеста рибарка (Sterna_sandvicensis) и Каспийска рибарка (Sterna_caspia).

Езерата в Дуранкулак и Шабла са и зимно убежище за на застрашените Червеногуши гъски (Branta_ruficollis) - около 80% (25 - 60000) от световната популация , Малък корморан (Phalacrocorax_pygmeus) и бял пеликан (Pelecanus_onocrotalus), както и на многобройни (до 160000) Белочели гъски (Anser_albifrons), Зеленоглави патици (Anas_platyrhynchos). Гледката на хилядите птици покрили езерата през зимните месеци е едно от най-вълнуващите преживявания за любителите на природата. Сред зимуващите и мигриращи оттук птици са и Морски орел (Haliaeetus_albicilla), Черногуш гмуркач (Gavia_arctica), Среден гмурец (Podiceps_grisegena), Евроазиатски обикновен корморан - (Phalacrocorax_carbo_sinensis), Кривоклюн брегобегач (Calidris_ferruginea), Поен лебед (Cygnus_cygnus), Малък нирец (Mergellus_albellus), Черноврат гмурец (Podiceps_nigricollis) и по рядко Малка белочела гъска (Anser_erythropus), Тръноопашата потапница (Oxyura_leucocephala), Червеноклюна потапница (Netta_rufina) и Златно око (Bucephala_islandica). В най - лютите зими тук може да срещнете и Стрепет (Tetrax_tetrax) и Дропла (Otis_tarda). Край езерото в Дуранкулак е издигната и специална кула висока 12 м. с помощта на която лесно могат да се наблюдават около 70% от територията на езерото.

globet.com - the better you bet!
Copyright ©  Krapets.com 2010 Всички права запазени
За допълнителна информация пишете на info@krapets.com
Интернет разработка и фотографии на уеб дизайн - Ярослав Станев
Oще снимки от България на "Wallpapers from Bulgaria"